3ο Γυμνάσιο_Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη - Noesis

        Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη - NOESIS καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00.

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία στην προσφορά τους θα πρέπει να αναγράφουν την τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αναλυτικώς την επιβάρυνση ανά μαθητή αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την δική τους κρίση θα επιτρέψει στο σχολείο να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για τις προσφερόμενες από το ταξιδιωτικό γραφείο υπηρεσίες.

Οι προδιαγραφές του σχολείου είναι οι ακόλουθες:

Προορισμός: Εκπαιδευτική Εκδρομή της Γ2 και Γ3 Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.

Αναχώρηση: 08:10 από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς και επιστροφή στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς 13:40.

Προβλεπόμενος αριθμός Συμμετεχόντων: τριάντα πέντε (35) μαθητές - μαθήτριες και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.

Μεταφορικό μέσο: Μετάβαση με λεωφορείο – επιστροφή με λεωφορείο.

Ασφάλιση: Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3ο Γυμνάσιο- NOESIS.doc)3ο Γυμνάσιο- NOESIS.doc[ ]95 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση