Διδακτική Παιδαγωγική Επίσκεψη A΄,Β’ και Γ’ Τάξης ΓΕ.Λ. Καμπάνη_

Η A΄,Β’ και Γ΄Τάξη του ΓΕ.Λ. Καμπάνη θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, στις 21/03/2022 και ημέρα Δευτέρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Προορισμός:              Θεσσαλονίκη – Μουσείο Αθλητισμού

Μαθητές :                   60

Συνοδοί καθηγητές:  5

Μεταφορικό μέσο : 1 λεωφορείο διώροφο ή 2 λεωφορεία για μετάβαση από Καμπάνη στη Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την Υ.Α.33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/τΒ/6-3-2017),  ώστε να τις παραλάβουμε μέχρι τις 09-03-2022 ημέρα Τετάρτη.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΓΕ.Λ. Καμπάνη.doc)ΓΕ.Λ. Καμπάνη.doc[ ]160 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση