Εκδρομή 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς στη Θεσσαλονίκη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι μαθητές/τριες των Τμημάτων ΓΥΝ, ΓΥΙ, ΓΥΒ, ΓΥΦ του 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης – Θεσσαλονίκη την 30/11/2021.
Παρακαλούμε λοιπόν να μας δώσετε την προσφορά σας για τη μετακίνηση αυτή αναγράφοντας καθαρή τιμή ανά μαθητή/τρια, ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ.
• Αριθμός μαθητών: 45
• Συνοδοί καθηγητές: 3
• Μέσο μετακίνησης: με λεωφορείο
• Κατηγορία καταλύματος: __
• Πρόγραμμα εκδρομής:
08:00: Αναχώρηση από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
09:00: Άφιξη στο Περιφ. Τμήμα ΕΕΣ Θεσ/νίκης
09:15-11:00: Ξενάγηση στους χώρους - Παρουσίαση των δραστηριοτήτων
11:00-12:15: Ελεύθερος χρόνος
12:30: Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη
13:30: Άφιξη στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
Η προσφορά σας να αποσταλεί στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, Ευθυμιάδου & Οδησσού, 611 00 Κιλκίς, τη-λέφωνο 2341023227, οπωσδήποτε μέχρι τη Τετάρτη 10-11-2021 και ώρα 12:00.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό πρακτο-ρείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση