Διδακτική Επίσκεψη του Γυμνασίου Γουμένισσας

Το Γυμνάσιο Γουμένισσας πραγματοποιεί  Εκπαιδευτική εκδρομή   με  τα παρακάτω στοιχεία:

 

Ημερομηνία :

23/ 11/ 2021

Προορισμός:

Αθλητικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αντιτορπιλικό «Βέλος», Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη

Διάρκεια:

1 ημέρα (αναχ. 23/11, ώρα 08:15 π.μ. επιστρ. 23/11, ώρα 14:00 μ.μ.)

Συμμετέχοντες Μαθητές:

168   μαθητές

Συνοδοί καθηγητές:

 10

Μεταφορικό μέσο:

Τρία (3) Λεωφορεία σύγχρονα με κλιματισμό των 55 θέσεων

Λοιπές υπηρεσίες:

 

Ευθύνη ασφάλισης μαθητών - συνοδών, Πλήρης κάλυψη όλων των μετακινήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα

Λοιποί  όροι μετακίνησης

Πλήρης συμμόρφωση με τους όρους της Αρ.129287/Γ2/2-12-2011 Υ.Α και  σχετικών  διατάξεων Υπ. Μεταφορών

Η προσφορά θα πρέπει  να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό σας γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να  αποστείλουν τις προσφορές τους, αναγράφοντας: το  κόστος ανά λεωφορείο και  συνολικό κόστος εκδρομής.

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι  την  Πέμπτη 4–11–2021, και ώρα 12:00 μ.μ.             

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη    4 – 11 - 2021, και ώρα 12:30 μ.μ.

Θα συνεκτιμηθούν  κόστος  εκδρομής και λοιπές παροχές.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 23-11-21.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 23-11-21.pdf[ ]439 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση