Ομάδες σχολικών μονάδων ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς

Ομάδα Α'
1. 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς
2. 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς
3. 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
4. Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς
5. Γυμνάσιο Ευκαρπίας
6. 1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς
7. 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς
8. Εσπερινό ΓΕ.Λ. Κιλκίς
9. 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
10. 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
11. Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ
1. Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κιλκίς
2. ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
Ομάδα Β'
1. Γυμνάσιο Βαπτιστή 
2. Γυμνάσιο Χέρσου
3. Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών
4. ΓΕ.Λ. Χέρσου
5. ΓΕ.Λ. Σ.Σ. Μουριών
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών
Ομάδα Γ'
1. Γυμνάσιο Καμπάνη 
2. Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου
3. Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου 
4. ΓΕ.Λ. Καμπάνη 
5. ΓΕ.Λ. Νέου Αγιονερίου
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου
Ομάδα Δ'
1. Γυμνάσιο Πολυκάστρου
2. Γυμνάσιο Αξιούπολης 
3. Γυμνάσιο Ευρωπού
4. Γυμνάσιο Γουμένισσας
5. Γυμνάσιο Πλατανιάς 
6. ΓΕ.Λ. Πολυκάστρου 
7. ΓΕ.Λ. Αξιούπολης 
8. ΓΕ.Λ. Ευρωπού 
9. ΓΕ.Λ. Γουμένισσας
10. ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης 
Σχολικές μονάδες με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης 
1. Γυμνάσιο Πολυκάστρου
2. Γυμνάσιο Ευρωπού
3. Γυμνάσιο Γουμένισσας
4. Γυμνάσιο Πλατανιάς 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ομάδες σχολείων_2023.xls)Ομάδες σχολείων_2023.xls[ ]25 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση