Χωροταξική Κατανομή Γυμνασίων 2023-2024

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ορίζονται τα Γυμνάσια εγγραφής για τους/τις απόφοιτους/-ες μαθητές/-τριες των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Κιλκίς όπως περιγράφεται στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση