Διακοπή μαθημάτων στις Σχολικές Μονάδες της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ' αρ.πρωτ.672/10-1-2017 Απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς και την υπ' αρ.πρωτ. 424/10-1-2017 Απόφαση του Δημάρχου Παιονίας δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλες τις Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς την Τετάρτη 11-1-2017. 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση