• Βρίσκεστε εδώ:
  • Μαθητές
  • Πανελλαδικές
  • Γνωστοποίηση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024».

Γνωστοποίηση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024».

Σας κοινοποιούμε το από 5-5-2023 δελτίο τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι υποψήφιοι-ες κατά την προσέλευσή τους σε αυτές.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση