• Βρίσκεστε εδώ:
  • Μαθητές
  • Πανελλαδικές
  • Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022 -Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022 -Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»

Ανακοινώνονται τα δελτία τύπου  και  οι σχετικές υπουργικές  αποφάσεις ορισμού 

  • με τα Εξεταστικά Κέντρα και κατανομή υποψηφίων  των Ειδικών Μαθημάτων Φ. 251 / 68632 /Α5/07-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΟΕ46ΜΤΛΗ-ΒΨΒ )
  • τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή υποψηφίων των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» Φ.251/ 69917 /A5/ 07-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΛΤ46ΜΤΛΗ-2ΞΣ)

Διευκρινίζουμε και επισημαίνουμε στους υποψηφίους ότι:

α) Στις εξετάσεις του κάθε ειδικού μαθήματος δικαιούνται να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν ήδη δηλώσει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα

β) Ως ώρα έναρξης ορίζεται η 8:30 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο ορίζεται η 10:00 π.μ. και του Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζεται η 16:30 μ.μ.

γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός:  των Αγγλικών, για το οποίο πρέπει να προσέρχονται έως τις 9:30 π.μ. και του Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, για το οποίο πρέπει να προσέρχονται έως τις 16:00 μ.μ..

δ) για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σε εξεταστικά κέντρα τα οποία εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ε) για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον ορισμό εξεταστικών κέντρων μεταξύ των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των υπολοίπων υποψηφίων.

 

Για το  Ειδικό μάθημα Αγγλικά , Εξεταστικό Κέντρο για τους υποψήφιους - υποψήφιες  σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς , έχει οριστεί το διδακτήριο του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. Κιλκίς , αρ. πρωτ. απόφασης Διευθυντή 2018/12-05-2022 (ΑΔΑ: 69Π646ΜΤΛΗ-ΣΙΥ)

 

Oι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα διενεργούνται με βάση την αριθμ.Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β΄/10-12-2002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Υ.Α., οι απόφοιτοι και οι μαθητές ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι άλλου τύπου Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9, εξετάζονται ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις οικείες Επιτροπές Εξέτασης. Δείτε τα εξεταστικά κέντρα στο σχετικό συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση