• Βρίσκεστε εδώ:
  • Μαθητές
  • Πανελλαδικές
  • Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα

Προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο πίνακας του μητρώου εξεταστών-βαθμολογητών σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5 (Β’ 1736/17-5-2019) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/86661/Α5 (Β’ 2190/7-6-2019) Υ.Α., καλούνται οι ΣΕΕ ΠΕ79 και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01 που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ως μέλη των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών στο συγκεκριμένο  μάθημα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. και Π.Ε. (οι ΣΕΕμέσω των ΠΔΕ).

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στις εν λόγω Επιτροπές, καθορίζεται αποζημίωση βάσει της περ. η) της παρ. 1 της υπ’ αρ. Φ.253.1/91555/Α5 (Β’ 2288/11-6-2019) Κ.Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αντίστοιχη αίτηση στο παρελθόν, συμμετέχουν ήδη στο Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» κι επομένως δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

 

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση