• Βρίσκεστε εδώ:
  • Μαθητές
  • Πανελλαδικές
  • Διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ

Διόρθωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ


 Σας γνωρίζουμε ότι διορθώθηκε στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου II της  προκήρυξης διαγωνισμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ:ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ-ΔΔΡ).  η εκ παραδρομής αναγραφή "κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021", με το ορθό "κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Δείτε τα σχετικά συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση