Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Αναρτώνται οι οδηγίες και το πρόγραμμα των Επιτροπών Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, με έδρα τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση