Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2020

Συντάχθηκε στις .

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  ανακοινώνεται η σχετική εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία,

υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει έναν από τους αναφερόμενους στη συνημμένη εγκύκλιο ,  τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης, υποβάλουν ηλεκτρονικά-μέσω διαδικτύου-Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, σύμφωνα και με την Φ.153/136724/Α5/2018 (ΦΕΚ 3637 Β’), από Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μέχρι και Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής (10 Σεπτεμβρίου) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Δείτε περισσότερα στην συνημμένη εγκύκλιο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου_5_2020.pdf)Εγκύκλιος Μηχανογραφικού Δελτίου_5_2020.pdf[ ]175 kB

Εκτύπωση