Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και Κατανομή υποψηφίων για επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2020

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται  :

 

  • Το πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
  • Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ έτους 2020.
  • Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ έτους 2020.
  • Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ έτους 2020.
  • Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και.Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και κατανομή σε αυτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ έτους 2020.

 

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση