Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. 2020-2021

Συντάχθηκε στις .

Αναρτάται το η Υπουργική Απόφαση 77275/Ζ1/19-06-2020 (ΦΕΚ 2549/Β΄/25-06-2020)  που αφορά στις αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αντιστοιχίες σχολών 2020-2021_.pdf)Αντιστοιχίες σχολών _ΦΕΚ 2549/Β΄/25-06-2020[ ]179 kB

Εκτύπωση