Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ._ΕΠΑ.Λ. έτους 2020

Συντάχθηκε στις .

Διαδικασία επιβεβαίωσηs Αιτήσεων Δηλώσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020

καλούνται οι υποψήφιοι/ες  να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων,από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου.

 

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα έγγραφα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (52102 _Διαδικασία επιβεβαίωσης Δηλώσεων  για συμμετοχή Παν. εξετάσεις ΓΕΛ.pdf)Eπιβεβαίωση των Αιτήσεων Δηλώσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ.[ ]126 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις)Eπιβεβαίωση των Αιτήσεων Δηλώσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.[ ]139 kB

Εκτύπωση