Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ._ΕΠΑ.Λ. έτους 2020

Διαδικασία επιβεβαίωσηs Αιτήσεων Δηλώσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020

  • Με τη με  Φ251/ 52102 /Α5/07-05-2020, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια των Φ251/41145/Α5/27-3-2020 και Φ251/ 41148 Α5/27-3-2020 εγκυκλίων σχετικά με την εξ αποστάσεως υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α.Δ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. είτε με το Νέο είτε με το Παλαιό σύστημα,
  •  Με τη Φ.152/ 41134 /Α5/27-3-2020 η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια των Φ.152/ 41134 /Α5/27-3-2020 Φ.152/ 41134 /Α5/27-3-2020 και Φ.152/ 41144 /Α5/27-3-2020 εγκυκλίων  σχετικά με την εξ αποστάσεως υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α Δ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

καλούνται οι υποψήφιοι/ες  να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων,από την Πέμπτη 7 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου.

 

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα έγγραφα.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση