Υπόβολή Αίτησης Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2020

Αναρτώνται οι σχετικοί - με το θέμα - σύνδεσμοι  οι οποίοι παραπέμπουν στην εφαρμογή Δι@ύγεια και στο Υ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι.

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση - δήλωση, αμέσως μετά την αποστολή της , να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη σχολική μονάδα  για  επιβεβαίωση της λήψης .

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και επομένως δεν δύνανται να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση δήλωση θα πρέπει να στείλουν εναλλακτικά,  με κάθε πρόσφορο  μέσο, μια χειρόγραφη αίτηση αναγράφοντας τα πλήρη ονομαστικά στοιχεία   και το τηλ. επικοινωνίας τους, καθώς και τα μαθήματα γενικά και ειδικά που επιθυμούν να εξεταστούν όπως επίσης και ΤΕΦΑΑ και  νέα Μουσικά μαθήματα.

Αν πρόκειται για απόφοιτο θα πρέπει να γίνει και ο  προσδιορισμός της ομάδας προσανατολισμού και του συστήματος (παλαιού/νέου) με το οποίο επιθυμεί να  λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή απόφοιτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ έτους 2020 με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. –Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα.

Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή απόφοιτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. –Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Υποβολή αίτησης-δήλωσης υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ έτους 2020

 

Δείτε το Δελτίο τύπου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα σχετικά υποδείγματα αιτήσεων δηλώσεων κατά περίπτωση καθώς και πίνακα με τις τις ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα emails  όλων των Γυμνασίων με Λυκειακές τάξεις , ΓΕ.Λ.  ΕΠΑ.Λ. και Ιδιωτικών αντίστοιχων σχολικών μονάδων, της επικράτειας.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση