Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα εξετάσεων.

Συντάχθηκε στις .

Στην επισυναπτόμενη  εγκύκλιο δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για όσους αποφοίτους επιλέξουν το Παλαιό σύστημα , αυτό δηλαδή που ίσχυσε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΞΕ - 9343 - 2020 - Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα εξετάσεων.pdf)ΕΞΕ - 9343 - 2020 - Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα εξετάσεων.pdf[ ]585 kB

Εκτύπωση