Υποβολή αίτησης δήλωσης ΓΕ.Λ. για τις πανελλαδικές έτους 2019

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος  για την Αίτηση-Δήλωση των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕ.Λ. 2019 και η εγκύκλιος που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση