Υποβολή αίτησης δήλωσης ΕΠΑ.Λ. για τις πανελλαδικές έτους 2019

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος υποβολής αίτησης δήλωσης ΕΠΑ.Λ. έτους 2019,  καθώς και η εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών  για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση