Παραλαβή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας εξετάσεων Δεκεμβρίου 2021

Παραλαβή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας εξετάσεων Δεκεμβρίου 2021.

Σας ανακοινώνουμε ότι οι επιτυχόντες/ουσες των εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Β΄ Δεκεμβρίου 2021, μπορούν να εισέρχονται στην Υπηρεσία μας από αύριο Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρες από 10.00 έως 15:00 για την παραλαβή των Πιστοποιητικών τους.

Προσοχή: Τα πιστοποιητικά θα επιδίδονται στους/στις  ενδιαφερομένους/ες αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι/ες)  ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει. Απαραίτητη η επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής  Ταυτότητας του/της ενδιαφερόμενου/νης.

 

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Πληροφορίες: 2341 353 380

Παναγιώτα Καλπακίδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση