Έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικών επιτυχόντων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2019

Συντάχθηκε στις .

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ),
εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2019.
  Οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι κηδεμόνες και εκπρόσωποί τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», μπορούν να παραλάβουν ενυπόγραφα τα πιστοποιητικά από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 Κιλκίς.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019.doc)Δελτίο τύπου ανακοίνωση παραλαβής πτυχίων ΚΠγ Νοεμβρίου 2019[ ]72 kB

Εκτύπωση