Εξετάσεις μαθητών/-τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70).

Υπενθυμίζουμε στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. -προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές μαθήτριες που πιθανά εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω- το δικαίωμα συμμετοχής από το σχ. έτος 2019-2020 και εφεξής στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και στην ειδική εξεταστική Ιουνίου κάθε σχολικού έτους, με σκοπό την εγγραφή στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή τη μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., μαθητών/-τριών των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019) και της με αρ. Φ4/53112/Δ4 (ΦΕΚ 1766/τ.Β΄/08-05-2020) Υ.Α., όπως οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται και στην ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. Φ13α/61017/Δ4/22-05-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση