Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΦΕΚ 2686/Β΄/01-07-2020)

Συντάχθηκε στις .

Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΦΕΚ 2686/Β΄/01-07-2020)

Σύμφωνα με την Υ.Α.82609/ΓΔ4/29-06-2020 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2686/Β΄/01-07-2020,  ειδικά και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020-2021 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Με την ίδια Υ.Α.  ρυθμίζεται και το θέμα των εγγραφών για το μήνα Σεπτέμβριο, ως εξής:

Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων σε λειτουργούντα τμήματα:         

α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου,

β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού
έτους και

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).

Επίσης ορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Α΄Τετραμήνου και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των παραπεμπτικών εξετάσεις, εξετάσεων των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020

Κατά τα λοιπά ισχύει  η υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Δείτε όλη την Υπουργική απόφαση στο επισυναπτόμενο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 2686 Β 01072020.pdf)Έναρξη μαθημάτων σχολικό έτος 2020-2021_ΦΕΚ 2686/Β΄/01-07-2020[ ]168 kB

Εκτύπωση