ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΠΑΙΝΟΣ - Βαλτάκη Κωνσταντίνο

Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας αποδίδει ΕΠΑΙΝΟ, γιατί κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας σας
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ithikes amoibes - baltakis.doc)ithikes amoibes - baltakis.doc[ ]80 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση