Ηθικές Αμοιβές – Έπαινος - ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

     Έχοντας υπόψη τα παραπάνω :

Αποδίδουμε   ΕΠΑΙΝΟΝ της Υπηρεσίας  στο ΓΕΛ Πολυκάστρου, καθώς και στον

κ. Τομπουλίδη Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 11, για τα παρακάτω :

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (gel polykastrou.doc)gel polykastrou.doc[ ]99 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση