Ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και δραστηριότητες

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 13517/17-09-2013 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (http://kmaked.pde.sch.gr) έχουν αναρτηθεί πλήρης κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρότυπα έγγραφα, που αφορούν τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων (Υ.Α. 129287/Γ2/2011, ΦΕΚ 2769, τ.Β΄/02-12-2011).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (europaika programmata.doc)europaika programmata.doc[ ]78 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση