Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση – Multiplier Event Διεθνές Πιλοτικό Δίπλωμα στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων “Evaluation and transferability of pilot course”

Συντάχθηκε στις .

ERASMUS PLUS – KEY ACTION 2

STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HIGER EDUCATION

                

How to wIN the challenGE: Internationalizing EQF Level 5

HINGE

Grant Agreement n.2015-1-IT02-KA203-015210

 

Directorate of Secondary Education Regional Unit of Kilkis (DIDE)

 

 

MULTIPLIER EVENT

Pilot International SCHE Curriculum in ICT in Level 5 of the National Qualification Framework (NQF)

Evaluationandtransferabilityofpilotcourse

 

26 April 2017

(Land of Wishes – Kilkis)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (HINGE 26-4-2017.doc)HINGE 26-4-2017.doc[ ]224 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Multiplier Event - Evaluation and transferability of pilot course.doc)Multiplier Event - Evaluation and transferability of pilot course.doc[ ]378 kB

Εκτύπωση