Υλοποίηση Δράσεων «γράμματα, χαράγματα ….. σπουδάγματα»

Συντάχθηκε στις .

 

     Έχοντας   υπόψη   τα  ανωτέρω  σχετικά, σας  ενημερώνουμε  ότι  η  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων και του Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς κ. κ. Δρ. Μανωλίδη Γεώργιου προτίθενται, στα  πλαίσια  των  γενικών  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  τους, προκειμένου  να  πετύχουν  την  αποτελεσματική  λειτουργία  των  Σχολικών  Μονάδων, να  οργανώσουν  σε  συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς:     

στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς για την ενίσχυση της σχέσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς με την τοπική κοινωνία, ξεκίνησε  στις 14 Δεκεμβρίου 2016 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς το νέο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «γράμματα, χαράγματα  ………σπουδάγματα».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (grammata, xaragmata....spoudagmata.doc)grammata, xaragmata....spoudagmata.doc[ ]110 kB

Εκτύπωση