Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ και Εσπερινού ΓΕΛ για το 2016-2017

Συντάχθηκε στις .

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ και Εσπερινού ΓΕΛ για το 2016-17

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (odigies 2016-2017.pdf)Oδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας [ ]1026 kB

Εκτύπωση