Ανακοίνωση ενεργειών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

     Για το τρέχον έτος 2021-2022 το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και  συνεδριάσεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς, με πιθανές παρεκκλίσεις και χωρίς να είναι απολύτως δεσμευτικό, είναι το ακόλουθο μετά από σύμφωνη γνώμη των τακτικών μελών που συμμετείχαν στις συνεδρίαση της 6ης Απριλίου 2022:

  1. 11/04/2022 Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με θέμα: Διαπίστωση και κατάρτιση Πινάκων κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών κατά σχολική μονάδα  και Αποστολή πινάκων με οργανικά κενά και υπεράριθμες στις σχολικές μονάδες για ενημέρωση
  2. Δήλωση εκπαιδευτικών αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι (εντός 3 εργάσιμων ημερών, από 12/04/2022 μέχρι 14/04/2022)
  3. 15/04/2022 Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με θέμα: Χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων ανά σχολική μονάδα
  4. Δήλωση τοποθέτησης -χαρακτηρισθέντων ως υπεραρίθμων -εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες με οργανικά κενά (εντός δέκα (10) ημερών, από την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 16  Μαΐου 2022 (Λόγω των διακοπών του Πάσχα και προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών )
  5. 20/05/2022 Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με θέμα : Άρση υπεραριθμιών – Τοποθέτηση υπεραρίθμων-Αναμόρφωση πινάκων κενών οργανικών θέσεων  Ανάρτηση των αναμορφωθέντων πινάκων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και ενημέρωση στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας
  1. Υποβολή δήλωσης των ενδιαφερομένων από μετάθεση για βελτίωση, για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών (εντός 5 ημερών, από 23 Μαΐου 2022 μέχρι και 27 Μαΐου 2022 ) – Αναγραφή κατά σειρά προτίμησης μέχρι και 20 σχολικών μονάδων. Στη συγκεκριμένη διαδικασία προτάσσονται οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία εκπαιδευτικοί . (Η ειδική κατηγορία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13/Π.Δ.50/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.)
  2. 31/05/2022 Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με θέμα : Τοποθέτηση εκπαιδευτικών (ειδικές κατηγορίες, βελτίωση , μετάθεση οριστική τοποθέτηση) – Ανακοίνωση κενών που εξακολουθούν να παραμένουν.
  3. Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες της προτίμησής τους για τοποθέτηση (εντός  πέντε (5) ημερών, από Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022  μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουνίου  2022)
  4. 07/06/2022 Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
  5. Για τυχόν λάθη και παραλείψεις στις αποφάσεις των Συμβουλίων επανεξετάζονται οι τοποθετήσεις, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωσή τους. Η αίτηση  δεν αποτελεί ένσταση.

14/06/2022 Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  με θέμα : Οριστικοποίηση των αποφάσεων και αποστολή των προτάσεων τοποθέτησης στο Διευθυντή Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση