Εναπομείναντα λειτουργικά κενά και δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Αναρτώνται τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας .

Αναρτάται  και  υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης.

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστέλλουν τη συνημμένη δήλωση προτίμησης στην ηλεκτρονική  διεύθυνση   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Όσοι από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς έχουν αναλάβει υπηρεσία και έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, έχουν τη δυνατότητα , αν το επιθυμούν,  να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους αποστέλλοντας τροποποιημένη δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Οι τοποθετήσεις  σε σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα  με τις διατάξεις του ΠΔ144/1997 .

ΠΔ.144/97  άρθρο 2 (ΦΕΚ.127 Α/20.6.97)

 1.  Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (ν.2817/2000 αρθ.8 §9).

Για το σκοπό αυτό οι Διευθυντές Διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού

2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους:

Προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από

α. οικογενειακούς λόγους : Μονάδες: γάμου: 4, 1ου παιδιού: 4, 2ου παιδιού: 4, 3ου παιδιού: 6 και 7 για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7 ,

β. συνυπηρέτησης Μονάδες : 4 (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.5,6 και

γ. εντοπιότητας  Μονάδες : 4 εφόσον ζητούν τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου η κοινότητας που είναι δημότες. ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9 όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α. στη συνυπηρέτηση  β. στην εντοπιότητα γ. στους οικογενειακούς λόγους  δ. στη συνολική υπηρεσία  Μονάδες: 2.5 για κάθε έτος υπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3,4 ε. στις δυσμενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.8 )

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επισημαίνουμε ότι δεν προβλέπεται για προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιοριζόμενων , προτεραιότητα των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδική κατηγορία.

Για τους νεοδιοριζόμενους  εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθ. 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177Α'/15-09-2020), με το οποίο αντικαταστάθηκε η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 100239/Ε2/12-08-2021 (ΑΔΑ:Ψ7ΒΖ46ΜΤΛΗ-Μ7Κ)  (ειδικές κατηγορίες) πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για την οποία έχουν λάβει γνώση οι ενδιαφερόμενοι και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις 12 Αυγούστου 2021

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση