Επικαιροποίηση πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.

Συντάχθηκε στις .

Ανακοινώνεται ο επικαιροποιημένος πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά μετά την ολοκληρωση της συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Επισημαίνουμε ότι , μέχρι στιγμής,  δεν έχουν ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  ανακλήσεις αποσπάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, στις σχολικές μονάδες που τοποθετούνται.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1. epikairopoihsh.xls)Επικαιροποιημένος πίνακας τοποθετήσεων 30-08-2019[ ]126 kB

Εκτύπωση