Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας (μέχρι 31/07/2022)

Συντάχθηκε στις .

   Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

προσκαλεί

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν με οργανική στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4547/2018, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας ( μέχρι 31/07/2022) ,να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Δείτε τη σχετική πρόσκληση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi plinet.doc)Υπόδειγμα Αίτησης[ ]84 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.a.pdf)Υπουργική Απόφαση[ ]205 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (yp_dilosi _ypodi .doc)Υπεύθυνη Δήλωση[ ]48 kB

Εκτύπωση