Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης και αίτησης υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ

Συντάχθηκε στις .

Επισυνάπεται η ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης και του εντύπου της αίτησης υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi.doc)Ορθή επάνάληψη_Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών[ ]79 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskisi.pdf)Ορθή επνάληψη πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών ΕΕΠ και ΕΒΠ[ ]551 kB

Εκτύπωση