Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019

Συντάχθηκε στις .

Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) αντίστοιχα.

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ των ανωτέρω προκηρύξεων, οι οποίες επισυνάπτονται.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.) ορίζεται στο Κεφάλαιο Α’ των ανωτέρω προκηρύξεων, οι οποίες επισυνάπτονται.

 

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών (στις Π.Δ.Ε.) ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019


Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi.doc)Έντυπο αίτησης[ ]79 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (FEK13.pdf)1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ[ ]265 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (FEK14.pdf)2ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ[ ]308 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi EBP.pdf)Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π.[ ]535 kB

Εκτύπωση