Τροποποίηση αιτήσεων , υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης , στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

Συντάχθηκε στις .

Τροποποίηση αιτήσεων , υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης,  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (tropopoihsh.pdf)Τροποποίηση υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.[ ]350 kB

Εκτύπωση