Διευκόλυνση μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. για συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Συντάχθηκε στις .

Διευκόλυνση μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. για συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (signed.pdf)Διευκόλυνση μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. για συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση[ ]408 kB

Εκτύπωση