Πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 04 Φυσικών Επιστημών για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Συντάχθηκε στις .

Δείτε τον Πίνακα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakas_signed.pdf)Πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 04 [ ]403 kB

Εκτύπωση