Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, με απόσπαση για το σχολικό έτος 2018-2019

Συντάχθηκε στις .

 

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018) ΥΑ, στη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.


Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (FEK5919-B-2018-1.pdf)222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018) ΥΑ[ ]206 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (plinet.pdf)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος [ ]434 kB

Εκτύπωση