Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Συντάχθηκε στις .

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου    Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4547_2018_ 102.pdf)4547_2018_ 102.pdf[ ]816 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi plinet.doc)Υπόδειγμα αίτησης[ ]84 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi plhnet .pdf)Πρόσκληση ΑΔΑ:69ΦΦ4653ΠΣ-Η22[ ]456 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (y.a.pdf)Υπουργική Απόφαση[ ]205 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ypeythynoi_pliroforikis_0.pdf)Χρονοδιάγραμμα[ ]151 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (yp_dilosi _ypodi plinet.doc)Υπεύθυνη δήλωση[ ]48 kB

Εκτύπωση