• Βρίσκεστε εδώ:
  • Δ.Δ.Ε. Κιλκίς
  • Γρ. ΠΥΣΔΕ
  • Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύεται, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και υποδείγμα αίτησης (για εκπαιδευτικούς και για μέλη ΕΕΠ).

 Τα επισυναπτόμενα έγγραφα έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 .

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση