Πλήρωση κενούμενης θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

 

Καλούμε τους   εκπαιδευτικούς   που   ενδιαφέρονται   για   την   τοποθέτησή   τους   στη   θέση   του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Κιλκίς να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα   δικαιολογητικά   για   τη   συμμετοχή   τους   στην   οικεία   διαδικασία   επιλογής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 12 της. αριθμ. 92998/Γ7/10-8-2012 προκήρυξης του Υ.ΠAI.Θ.Π.Α. (ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012).

Τα   κριτήρια   και   η   διαδικασία   επιλογής   και   τοποθέτησης   του   Υπεύθυνου   Σχολικών Δραστηριοτήτων   θα   γίνει   σύμφωνα   σε   όσα   ορίζονται   στα   άρθρα   2   και   9   της   ανωτέρω προκήρυξης (ΦΕΚ 2314/Β/10-8-2012).

Η θητεία θα διαρκέσει μέχρι την πλήρωση της θέσης όπως θα προβλέπεται από νεότερη

Υπουργική Απόφαση.

 

Οι   ενδιαφερόμενοι   εκπαιδευτικοί   μπορούν να   υποβάλουν   αίτηση από Δευτέρα 04-09-

2017 έως και Τετάρτη 6-09-2017 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1 ypodeigma aitisis.doc)1 ypodeigma aitisis.doc[ ]52 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (fek 2314-2012.pdf)fek 2314-2012.pdf[ ]186 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (sxolikon drastiriotiton.pdf)sxolikon drastiriotiton.pdf[ ]254 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση