Οργανισμός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Συντάχθηκε στις .


Αρμοδιότητες σύμφωνα με το Π.Δ. 18 /2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) όπως τροποποιήθηκε , αναδιατυπώθηκε και ισχύει.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Οργανισμός_ Αρμοδιότητες.xls)Οργανισμός_ Αρμοδιότητες.xls[ ]138 kB

Εκτύπωση