Οικονομικά θέματα (διάφορα)

Συντάχθηκε στις .

Εισοδηματική πολιτική 2008

Εισοδηματική πολιτική 2008 - Δελτίο Τύπου

Δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με νέο νόμο για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών για το 2007

Εισοδηματική πολιτική 2007

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του (ΠΟΛ.1026/1019094/347/Α0012- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007 (ΠΟΛ.1142/1109980/2543/Α0012- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)

Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων

 

 

 

Εκτύπωση