Ίδρυση ΕΠΑ.Σ. στο νομό Κιλκίς (ΥΑ 103082/Δ4 - ΦΕΚ 1602/τ.Β' 11/08/08)

Συντάχθηκε στις .

Ίδρυση ΕΠΑ.Σ. στο νομό Κιλκίς (ΥΑ 103082/Δ4 - ΦΕΚ 1602/τ.Β' 11/08/08)

Εκτύπωση