Νόμοι-Προεδρικά διατάγματα-Υπουργικές αποφάσεις-Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (σχέδιο προεδρικού διατάγματος)

Ωρολόγιο πρόγραμμα της Α', Β' και Γ' Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΥΑ 111276 - 08/10/07)

Γενικό Λύκειο - Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ενημερωτικό φυλλάδιο - έκδοση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2007)

Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους (ΥΑ 36618/30-3-2007)

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Φ.151/29448/Β6/13-3-2007)

Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης (YA13137-2/2/07)

-2006-

Η Αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΥΑ 139208/Γ2-21/12/06)

Οργάνωση και λειτουργία των επαγγελματικών λυκείων (ΥΑ 80033/Γ2-4/8/06)

Υγειονομική διάταξη αναφορικά με τους κανόνες υγιεινής και καθαρισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (ΥΑ 73828/ΦΕΚ 1183-31-08-06 τ.Β')

ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ! Καθορισμός κύκλου μαθημάτων, τομέων και ειδικοτήτων των επαγγελματικών λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους (ΥΑ 80044/Γ2-4/8/06)

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου και εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1002-26/7/06)

Οργάνωση και λειτουργία δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Ν.3475-13/7/06)

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου (ΥΑ 69598-10/07/2006)

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια (ΥΑ 68419/Γ2-6/7/06-ΦΕΚ984/2006)

Αντιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων (Υ.Α.67859/Β1-05/07/06)

Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Υ.Α.65854/Γ7-3/7/06)

Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Ν.3467-21/6/06)

Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ' τάξης των ημερησίων Ενιαίων Λυκείων, της ΄' τάξης των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, του Β' κύκλου ΤΕΕ κλπ (ΥΑ 2/23501/0022 ΦΕΚ 127-15/6/06)

Τροποποίηση του π.δ.60/2006 (Α' 65) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" (Π.Δ.105/2006)

Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις (Ν.3454-7/4/06)

Πειθαρχικές διώξεις στα δημόσια σχολεία (Π.Δ.47/2006)

Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου (Π.Δ.60/2006)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες (ΥΑ 17104/B6-17/2/06-ΦΕΚ259/2006)

Εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις (ΥΑ 13324/Γ2-7/2/06)

-2005-

Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Ν.3404-ΦΕΚ 260-17/10/05)

Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΥΑ Φ253/120785/Β6)

Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις (Ν.3369-6/7/05)

-2004 και παλαιότεροι-

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές (ΕΓΚ 1238-146552-21/12/04)

Αναπροσαρμογή συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις (Ν.3234-2004)

Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης (Ν.3260-6/8/04)

Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Ν.3255-ΦΕΚ138-22/07/04)

Πλαίσιο λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών (ΥΑ. 128800/Γ7-ΦΕΚ. 1784/2-12-2003)

Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου (Ν.3205-2003)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (Ν.3075-2002)

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-07-2002 ΦΕΚ 1001 τ.Β')

Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (Ν.3029-2002)

Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων

Καθήκοντα στελεχών της εκπαίδευσης

Καθηκοντολόγιο καθηγητών (Ν.2683/99, ΥΑ 105657/Δ1-8/10/2002)

Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης θερινών διακοπών και λόγω απασχόλησής τους Σάββατα και Κυριακές (ΥΑ 42024-24/8/01)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών των σχολείων της Δευεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΑ Γ2/5959_ΦΕΚ 1513_9-11-2001)

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Ν.2909-ΦΕΚ 90-02/05/01)

Ολιγομελή τμήματα σε Τ.Ε.Ε. (ΥΑ Γ2/87936-2/9/02, ΥΑ 3555/Γ2-2/10/00)

Σύνθεση των τμημάτων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β'θμιας Εκπ/σης
(Γ4/150, ΦΕΚ 246Β', 2-3-2000)

Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Ν.2525-ΦΕΚ 188-23/09/97)

Εκλογή διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις (Ν.2517-1997)

Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης (Ν.2470-1997)

Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α') - Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ. 100/97-ΦΕΚ 94Α')

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ. 50/96, ΦΕΚ45Α')

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Ν.2320-ΦΕΚ 133/22-06-95)

Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις (Ν.2129-1993)

Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Ν.2084-ΦΕΚ 165/07-10-92)

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση