Μετακινήσεις-Αποζημιώσεις Μηχανικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συντάχθηκε στις .

Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των μηχανικών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., καθώς και των ισότιμων με αυτά σχολών

FEK_1753_3_9_07

Διευκρινήσεις για την ημερήσια αποζημίωση μηχανικών

Εκτύπωση