Αιτηση Για Χορηγηση Βεβαιωσης Αντιστοιχιας Τιτλου Σπουδων / Αντιστοιχια Ταξης

Συντάχθηκε στις .

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ή χορήγηση αντιστοιχίας τάξης για εγγραφή μαθητή που προέρχεται απο ξένο σχολείο της αλλοδαπής

-- ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ
 

Εκτύπωση